กองกำลังผาเมือง เตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  
     กองกำลังผาเมือง และคณะ เตรียมการรับนายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเชียงดาว คาดจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมร่วม 2 พันคน
พลตรีสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง นายบรรพต คันธเสน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการเดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 12.00-13.30 น. ณ บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง
การดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น จำนวน 27 ฝาย ปลูกต้นไม้ จำนวน 1,220 ต้น ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 4 พันต้น และขยายคูคลองโดยการขุดสระทำแก้มลิง จำนวน 2 บ่อ ในวันเวลาดังกล่าวจะมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมและต้อนรับนายกรัฐมนตรีประมาณ 2 พันคน
ก่อนหน้านี้ กองทัพบก ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ห้วงเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี 2555-2559 มีเป้าหมายฟื้นฟูป่าต้นน้ำครอบคลุมพื้นที่ต้นน้ำหลัก คือ น้ำปิง วัง ยม และน่าน สำหรับผู้ร่วมดำเนินโครงการ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) ส่วนราชการ หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่
 
22 พฤษภาคม 2555 , 14:48 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่