จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการรับนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่เชียงใหม่ เชียงราย ระหว่าง 13 ถึง 15 สิงหาคมนี้ เน้นพิเศษงานมหกรรมราชพฤกษ์ 2549

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่ห้องประชุมศาลากลังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการรับนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่จะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 สิงหาคม 2549 โดยวันที่ 13 จะเดินทางมาถึงเชียงใหม่และวันที่ 14 จะไปตรวจราชการจังหวัดเชียงราย หลังจากนั้นในวันที่ 15 สิงหาคม จะมาประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ที่บ้านพักกรีนวัลเล่ย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดได้เตรียมการสองส่วนคือการเตรียมการประชุม ครม.ที่บ้านพักนายกรัฐมนตรีและ เตรียมเรื่องการลงตรวจราชการในพื้นที่ ซึ่งอาจจะมีการเดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้างานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี การตรวจสภาพแม่น้ำปิงป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ การติดตามโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติและศูนย์ SMEs ภาคเหนือ โครงการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคีเหนือ โครงการศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน การแก้ปัญหาความยากจน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการทุกภาคส่วนเตรียมการพร้อมทั้งข้อมูลรับนายกรัฐมนตรีให้พร้อมเพรียง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งเน้นย้ำเป็นพิเศษให้ดูแลงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีข้อมูล พร้อมตอบคำถาม เพราะงานดังกล่าวเป็นงานใหญ่ระดับโลกที่จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยขอให้ทุกหน่วยที่ให้ความร่วมมือเมื่อได้รับการร้องขอด้วย
 
, อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่