เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งสร้างความเข้าใจอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันไข้หวัดนกและไข้เลือดออก

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่จัดอบรมทำความเข้าใจกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนในเขตเทศบาลตามโครงการต้านภัยไข้เลือดออก บอกกล่าวเฝ้าระวังไข้หวัดนก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2549 ที่พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธาน ทั้งนี้จากข้อมูลการระบาดของไข้หวัดนกในพื้นที่อื่น เทศบาลนครเชียงใหม่จึงเร่งสร้างความตระหนักให้ความรู้แก่ชุมชน เพราะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ถึง 84 ชุมชน ใน 4 แขวง อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่าขณะนี้ อสม.ได้เข้าพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ประชาชน ในพื้นที่ที่สัตว์ปีมีอาการเหงาหรือต้องสงสัยก็จะทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจัดทำสวอป ส่งเชื้อตรวจวิเคราะห์โรค โดยได้มีจุดตรวจเฝ้าระวังทั้ง 4 มุมเมืองเพื่อป้องกัน หากพบรถบรรทุกสัตว์ปีกต่างถิ่นจะเข้าตรวจค้นและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและตรวจพิสูจน์ทุกราย กิจกรรมการรณรงค์โครงการต้านภัยไข้เลือดออก บอกกล่าวเฝ้าระวังไข้หวัดนก มีการเดินรณรงค์สร้างความตระหนักแก่ประชาชน การให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข การสาธิตและแนะนำวิธีการปรุงอาหารป้องกันเชื้อไข้หวัดนกอย่างถูกวิธี และนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกและไข้เลือดออก
 
, อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่