กิจกรรม ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ดงป่าลัน 49 เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

  
    ชุมชนบ้านดงป่าลัน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ดงป่าลัน 49 เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ตามโครงการพัฒนาข้าวพันธุ์ดี ตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเกษตรกรพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงป่าลัน กลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก และศูนย์ถ่ายอดเทคโนโลยี อบต.ขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงาน ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ดงป่าลัน 49 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเป็นการส่งเสริมพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีบ้านดงป่าลัน ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภค โดยนายอดิศร กำเนิดศิริ นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานเปิดงาน
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย นิทรรศการการทำแปลงพัฒนาพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี สันป่าตอง 1 และ กข 6 การปล่อยกบและอนุรักษ์พันธุ์กบในนาข้าว การแข่งขันดำนาปลูกเร็ว ดี รวมทั้งการแข่งขันและการละเล่นพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และการแจกกล้าไม้จากกรมป่าไม้และ อบต.ขี้เหล็ก รวมทั้งการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันบริเวณกลางทุ่งนา
งานปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ดงป่าลัน 49 จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ที่บริเวณแปลงนาสาธิตบ้านดงป่าลัน หมู่ 3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากใน 4 ครั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีประชานทั้งชาวบ้านดงป่าลันและหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
, อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม