สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประชาสัมพันธ์รักการอ่าน เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนในเห็นประโยชน์ของการอ่านหนังสือ เกิดนิสัยรักการอ่าน และสร้างเครือข่ายรักการอ่าน

  
    สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประชาสัมพันธ์รักการอ่าน เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนในเห็นประโยชน์ของการอ่านหนังสือ เกิดนิสัยรักการอ่าน และสร้างเครือข่ายรักการอ่าน
นางเพ็ญจันทร์ มหาชนก รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สวท.เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ ให้ดำเนินตามโครงการประชาสัมพันธ์รักการอ่านผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ตามยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2549 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและเป็นนโยบายของสำคัญของรัฐบาล โดยจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายรักการอ่าน ผ่านรายการวิทยุ “คลื่นใสวัยทีน ดี.เจ. เยาวชนคนรักการอ่าน”
การดำเนินงานเริ่มจากการกำหนดให้ ดี.เจ.เยาวชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันผลิตรายการ ทาง สวท.เชียงใหม่ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 93.25 MHz. และ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 98 MHz. ทุกวันวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 11.00 -12.00 น. ในเดือน กรกฎาคม 2549 แล้วเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน อายุ 8 –18 ปีที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และประชาชน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้หัวข้อ “ทำอย่างไรให้เยาวชนไทยรักการอ่าน” ผ่านรายการทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5382-1193 เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน เห็นประโยชน์ของการอ่านหนังสือและเกิดนิสัยรักการอ่าน รู้จักการคิดวิเคราะห์และสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการอ่านหนังสือไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและเป็นการจูงใจให้คนไทยรักการอ่านหนังสือ
ผลการปฏิบัติปรากฎว่าได้รับความสนจากเด็กและเยาวชนโทรศัพท์เข้ามาร่วมในรายการจำนวนมาก และทางสถานีได้ทำการคัดเลือกข้อเสนอแนะดีเด่นประจำวัน และข้อเสนอแนะดีเด่นจากผู้สมัครสมาชิกเครือข่ายรักการอ่าน เพื่อมอบรางวัลเงินสดคนละ 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 10 คน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายรักการอ่านโดยรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ในช่วงจัดกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2549 มีนักเรียน จำนวน 230 คน จาก 7 โรงเรียน สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายรักการอ่านของ สวท.เชียงใหม่ ด้วย
สำหรับการมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรนั้น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนัดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2549 เวลา 13.30 น. และทาง สวท.เชียงใหม่ จะดำเนินการส่งเสริมการอ่านตามโครงการ “รักการอ่าน” อย่างต่อเนื่องต่อไป
 
, อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   เดือน อินต๊ะ