สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลให้แก่เยาวชนในโครงการประชาสัมพันธ์รักการอ่าน

  
    นักเรียน 10 คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท ตามโครงการประชาสัมพันธ์รักการอ่านของ สวท.เชียงใหม่ พร้อมสร้างเครือข่ายรักการอ่านแล้วกว่า 200 คน
นางเพ็ญจันทร์ มหาชนก รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์รักการอ่าน ซึ่ง สวท.เชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ ให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นในนโยบายของสำคัญของรัฐบาล โดยจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายรักการอ่าน ให้เยาวชนแสดงความคิดเห็นหัวข้อ ทำอย่างไรให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ผ่านรายการวิทยุ คลื่นใสวัยทีน ดี.เจ. เยาวชน คนรักการอ่าน ทาง สวท.เชียงใหม่ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 93.25 MHz. และ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 98 MHz. ทุกวันวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 11.00 -12.00 น. เมื่อเดือน กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา แล้วคัดเลือกผู้ที่เสนอแนะดีเด่น 10 คนเพื่อรับรางวัลจากรายการ
ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อมเงินสด 500 บาทจำนวน 10 คนประกอบด้วย นางสาวแพรตะวัน ไพรสน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวบุพรรณี นันทจริยา โรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ ด.ญ.แคทลียา สมแปง โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา นางสาวณัชนิชา เวทติกุล โรงเรียนสันทรายวิทยาคม นางสาว ภัชราภรณ์ คุณยศยิ่ง โรงเรียนออนเหนือ นางสาวมัลลิกา จันทิมา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ด.ญ.ภัททิยา ทากุย โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นายก้องเกียรติ โปธิตา โรงเรียนวิชัยวิทยา ด.ช.ภานุทัศ ณัฐสาสาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และ ดช.ปฐมพงษ์ ดิษฐ์บรรจง โรงเรียนเมตตาศึกษา
นอกจากนี้ สวท.เชียงใหม่ ยังได้รับสมัครสมาชิกเครือข่ายรักการอ่านในช่วงจัดกิจกรรม มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้ว จำนวน 230 คน จาก 7 โรงเรียน เพื่อดำเนินการส่งเสริมการอ่านตามโครงการรักการอ่านอย่างต่อเนื่องต่อไป
 
, อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม