มีแนวนโยบายที่จะยกเลิกการโฆษณาของวิทยุชุมชน แก้ปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ และทำผิดระเบียบในขณะนี้

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง แนวทางการดำเนินการวิทยุชุมชน ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ผู้ดำเนินการวิทยุชุมชนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่า 400 คน ร่วมรับฟัง นางภัทรียา สุมะโน รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่ามีหน่วยงานราชการจัดตั้งวิทยุชุมชนจำนวนมาก ซึ่งผิดระเบียบ ทั้งนี้ได้อนุโลมให้สถานศึกษาเพื่อการศึกษา ทั้งนี้การดำเนินงานวิทยุชุมชนต้องยึดหลักความถูกต้อง คุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ในการจัดรายการ สมเจตนารมย์ของความเป็นวิทยุชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั้งพบว่ามีการดำเนินงานในลักษณะธุรกิจ ดังนั้นจึงมีดำริจะให้ยกเลิกการโฆษณา และให้ใช้เงินบริจาคจากท้องถิ่น ดำเนินการ ทั้งนี้หากต้องการดำเนินการในลักษณะธุรกิจให้ไปดำเนินที่วิทยุหลักแทน ด้านดร.กณพ เกตุชาติ เลขาณุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัจจุบันมีสถานีวิทยุชุมชนกว่าสองพันแปดร้อยแห่งทั่วประเทศ และพบว่ามีกว่า 300 แห่งดำเนินการผิดระเบียบ ทั้งเรื่องทางเทคนิค และอุปกรณ์ โดยได้ส่งสัญญาณรบกวนสถานีหลัก และวิทยุการบิน ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโทษในขั้นตอนของศาลกว่าร้อยละ 20 และคดีสิ้นสุดแล้ว 2 รายคือที่จังหวัดอ่างทองและเชียงราย ขณะนี้กรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจวิทยุชุมชนทั่วประเทศเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพราะปัจจุบันมีการดำเนินการในลักษณะเชิงพาณิชย์จำนวนมากอีกทั้งเนื้อหาไม่มีการคัดกรอง
 
, อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่