รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ ช่อง 11 เชียงใหม่และภูเก็ต พร้อมจะเป็นโทรทัศน์ท้องถิ่น สองแห่งแรกของประเทศไทย

  
     นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังร่วมเสวนาสื่อสารธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า หลังรับฟังความคิดเห็นแล้วพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมีโทรทัศน์ท้องถิ่น ที่ต้องจัดรายการที่สะท้อนความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง หลังจากนี้จะรวบรวมข้อคิดเห็นเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ และจะมีการคืนเวลาให้ท้องถิ่น ให้ตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยโทรทัศน์ท้องถิ่นต้องเป็นกลาง อิสระ ไม่ถูกอิทธิพลทางการเมืองครอบงำ อย่างไรก็ตามต้องมีการหารือเรื่องการระดมทุน การวางกฎ กติกา ในทางปฏิบัติ ทั้งนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต จะนำร่องดำเนินการโทรทัศน์ท้องถิ่นก่อนที่อื่นในประเทศไทย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า เบื้องต้นจะมีการพิจารณาคืนเวลาให้ท้องถิ่นผลิตเองอย่างน้อย 4 ชั่วโมงในหนึ่งวัน โดยจะเริ่มดำเนินการได้เร็ว ๆ นี้ ขณะที่การบริหารโทรทัศน์ท้องถิ่นนั้นจะเป็นรูปแบบคณะกรรมการหรือบอร์ด มาจากชุมชน แต่การบริหารงานต้องบริหารในหน่วยงานราชการรูปแบบพิเศษ หรือ SDU ซึ่งมีความคล่องตัวสูง
 
, อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่/