ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติอย่างหลากหลาย

  
    ที่จังหวัดเชียงใหม่ นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดยได้เริ่มพิธีตั้งแต่ช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 75 รูป ณ ข่วงประตูท่าแพ หลังจากนั้นได้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำประชาชนกล่าวอาเศียรวาทสดุดี และลงนามถวายพระพร โดยในช่วงเย็นทางจังหวัดได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคเหนือ อำเภอแม่ริม ในส่วนของท้องถิ่นนั้นได้มีการจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างหลากหลายเช่นกัน เทศบาลนครเชียงใหม่นำโดยนายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และคณะได้นำประชาชนในชุมชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรที่ข่วงประตูท่าแพ หลังจากนั้นในช่วงสายได้มีพิธีถวายสังฆทานคิลานเภสัชแด่พระสงฆ์ 9 วัด ไถ่ชีวิตโค ปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา ถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากนั้นได้มีพิธีเทเหล้า เผาบุหรี่ ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดถวายแด่แม่ของแผ่นดิน และในช่วงเย็นมีพิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยในวันนี้ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้มีการบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนฟรีด้วย ส่วนสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีผู้มาบริจาคโลหิตจำนวนมากเช่นกัน ขณะที่ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝกใหม่ได้จัดแข่งขันเปตองการกุศล 12 สิงหามหาราชินีด้วย
 
, อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่