พิธีแรกนาในแปลงนาสาธิตสวนเฉลิมพระเกียรติ ทีโอที ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549

  
    
บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ทำพิธีแรกนาในแปลงนาสาธิตสวนเฉลิมพระเกียรติ ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
นายจำรัส ตันตรีสุคนธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ร่วมทำพิธีแรกนา ในแปลงนาสาธิต สวนเฉลิมพระเกียรติ ทีโอที ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพิธีปลูกต้นเอื้องหมายนา หมอทำขวัญข้าว ทำบายสี กล่าวคำสังเวยเทพยดา แม่โพสพ แม่พระธรณี ทำการไถรอบแปลงนา หว่านข้าวและปลูกต้นกล้า
รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน กล่าวว่า สวนเฉลิมพระเกียรติ ทีโอที เป็นการจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ใต้ร่มโพธิ์ ร่มไทร ใต้ร่มพระบารมี โดยมีองค์ประกอบนำเสนอให้เห็นถึงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือมีต้นโพธิ์อยู่ใจกลางสวน และต้นไทรอยู่ด้านนอกสวน เปรียบประดุจพ่อของแผ่นดินที่ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับพสกนิกรไทยทั่วหล้า
สำหรับสวนเฉลิมพระเกียรติ ทีโอที เป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่
 
, อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม