สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือจัดชุมนุมต่อต้านนายกรัฐมนตรี

  
    สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือจัดชุมนุมต่อต้านนายกรัฐมนตรี พร้อมประกาศตัดสายสิญจน์นโยบายประชานิยม
ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนภาคเหนือ ประมาณ 30 คน ได้มารวมตัวกันต่อต้าน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยออกแถลงการณ์แสดงท่าทีและเรียกร้อง 3 ประการคือ
ประการแรก ประณามการที่นายกรัฐมนตรีอ้างการตรวจราชการพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่าง 14-17 สิงหาคม 2549 และจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่บ้านพักส่วนตัวว่าเป็นการเบียดบังงบประมาณแผ่นดินมาหาเสียงเอาเปรียบทางการเมือง
ประการที่สอง สหพันธ์เห็นว่า สัญญาประชาคมใด ๆ ที่ พ.ต.ท.ทักษิณเคยให้ไว้ก่อนหน้านี้ เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าไม่ได้รับการแก้ไข ซ้ำยังมีการหักหลังทำลายเครือข่ายองค์กรประชาชน ทำลายการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ทำข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศจีนที่เป็นการทำลายอาชีพเกษตรกรของภาคเหนือ
ประการสุดท้าย กลุ่มผู้ชุมนุมได้ประกาศตัดญาติกับระบอบทักษิณ ทำพิธีผ่าจ้าน ตัดสายสิญจน์ คว่ำบาตรนโยบายประชานิยม พร้อมต่อต้านความไม่ชอบธรรมโดยการไม่ชำระหนี้สินอันเกิดจากกองทุนหมู่บ้านละล้านที่ผิดพลาด รวมทั้งไม่ใช้สินค้าของกลุ่มชินวัตร
กลุ่มผู้ชุมนุมยังได้เรียกร้องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แสดงจิตสำนึกรับผิดชอบด้วยการยุติบทบาททางการเมืองอย่างสิ้นเชิง เพื่อให้สังคมไทยได้มีโอกาสปฏิรูปทางการเมือง และคืนอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นพึ่งตนเองได้ สร้างสังคมประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อนำพาประเทศชาติพ้นวิกฤติโดยเร็ว
 
, อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม