จัดเสวนา ชะตากรรมช้างไทย ที่เกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  
    กำหนดจัดเสวนาเรื่อง ชะตากรรมช้างไทย ที่เกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2549 นี้ ที่ห้องประชุมศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนช้าง ภาคีฮักเจียงใหม่ มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ มูลนิธิโลกสีเขียว และกลุ่มอนุรักษ์กาญจน์ กำหนดจัดเสวนาเรื่อง ชะตากรรมช้างไทย ที่เกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2549 นี้ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ฉลาดชาย ริตานนท์ จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการเสวนา
ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยอาจารย์สุรพล ดวงแข เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คุณโซไรดา ชาลวาลา เลขาธิการมูลนิธิเพื่อนช้าง นายสัตวแพทย์ปรีชา ปวงคำ มูลนิธิเพื่อนช้าง คุณภินันท์ โชติรสเศรณี ประธานกลุ่มอนุรักษ์กาญจน์ คุณสัญญา ศุภกะสร ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยและสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ และคุณประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล ผู้แทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอุทยานช้าง โดยมีนายนิคม พุทธา ผู้ประสานงานมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ภาคเหนือ เป็นผู้ดำเนินรายการ
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายนิคม พุทธา โทรศัพท์ 0-1992-6031 หรือคุณเดือนรุ่ง ภู่ศิริ โทรศัพท์ 0-6654-4042
 
, อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม