นายกรัฐมนตรีระบุอาจจะต้องย้ายที่ทำการสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ไปอยู่ห้วยตึงเฒ่าเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ขณะเดียวกันได้อนุมัติ 90 ล้านบาทจ่ายชดเชยผู้ที่อาศัยขวางทางน้ำ

  
     พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการขุดทั้ง 7 จุดที่คณะอนุกรรมการแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ระบุว่าเป็นจุดที่ทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ โดยเบื้องต้นได้อนุมัติงบประมาณ 90 ล้านบาทสำหรับชดเชยให้ประชาชนที่อาศัยในเส้นทางน้ำที่ต้องเวนคืน ในส่วนของสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 นั้นเบื้องต้นให้ขุดในส่วนที่ไม่กระทบ แต่ระยะยาวต้องขุดขยายแนวแม่น้ำปิงเพื่อให้กว้าง 90 เมตร โดยการขุดดังกล่าวเพื่อส่งสัญญาณให้รู้ว่าส่วนราชการพร้อมให้ความร่วมมือแก้ปัญหา ขณะที่จะขอซื้อสถานที่ใกล้เคียงเพื่อสร้างบ้านพักให้ข้าราชการตำรวจหากมีการขุดตลิ่งดังกล่าวเพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้พักอาศัยใกล้ที่ทำงาน ส่วนอนุสรณ์สถานตำรวจผู้กล้าแห่งล้านนาจะขอให้ขยับเข้ามา ส่วนในระยะยาวหากต้องมีการขุดและสร้างผลกระทบต่อตัวอาคารก็มีแนวโน้มว่าจะไปขอใช้ที่ทหารที่ห้วยตึงเฒ่าเนื้อที่ 200 ไร่ สร้างสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 แทน นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าการขุดลอกระยะแรกจะทำพร้อมชีพพาย ส่วนในรายที่ที่มีเอกสารสิทธิ์จะใช้พระราชบัญญัติเวนคืน โดยจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ โดยปีนี้มีงบประมาณดำเนินการ 300 ล้านบาท ส่วนในปีงบประมาณหน้าจะขออนุมัติงบอีก 280 ล้านบาทสำหรับดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่อย่างครบวงจร
 
, อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง