นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการเตรียมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549

  
     ภายหลังประชุมแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่แล้ว พันตำรวจโททักษิน ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางต่อไปยังไซต์งานการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 พร้อมประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้การเตรียมการงานดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ทั้งอาคารสถานที่ และการจัดแบ่งสัดส่วนให้หน่วยงานต่าง ๆ ในการนี้มีกว่า 30 ประเทศได้ขอเข้าจัดสวนในงาน โดยจะนำต้นไม้ที่โดดเด่นของแต่ละท้องที่มาจัดแสดง หลังจากประชุมเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีได้นั่งรถบัสชมไซต์งานซึ่งเกือบอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะหอคำหลวงซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานขณะนี้แล้วเสร็จเกือบสมบูรณ์แล้ว โดยหอคำหลวงสร้างด้วยศิลปะล้านนาประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงาม คณะทำงานกำหนดให้หอคำหลวงเป็นสถานที่สำหรับจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักการเกษตรผู้ยิ่งใหญ่ของโลก สำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 จัดระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – 30 มกราคม 2550 เป็นงานระดับ A1 ที่รัฐบาลตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสฉลองสิริราชย์สมบัติ 60 ปี และในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา
 
, อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง