นายกรัฐมนตรีเปิดน้ำพุดนตรีที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและนำประชาชนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

  
     หลังจากตรวจติดตามความคืบหน้าการเตรียมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 แล้ว พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางต่อไปยังเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อเป็นประธานกดปุ่มน้ำพุดนตรี ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอาศิรวาท ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท และร้องเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมประชาชนที่ไปร่วมงานหลายพันคน ขณะที่ม่านน้ำพุดนตรีได้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ท่ามกลางความตื่นตะลึงในความงดงามของม่านน้ำและการแสดงเลเซอร์ ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โดยน้ำพุดนตรีจะเปิดแสดงทุกค่ำที่ไนท์ซาฟารีและเปิดต้อนรับประชาชนนับแต่บัดนี้
 
, อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง