นายกรัฐมนตรีระบุการแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่พบทางออกแล้ว ขณะเดียวกันเรื่องการเมืองขณะนี้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะถูกโจมตีตลอดเวลา

  
     พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ว่า แนวทางการขยายลำน้ำปิงให้กว้าง 90 เมตรตลอดสายไม่มีปัญหา เพราะที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ส่วนที่อยู่ในขั้นตอนของศาลก็น่าจะพูดคุยตกลงกันได้ ขณะที่ที่เป็นปัญหามากที่สุดคือสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ซึ่งหากขุดลอกในระดับความกว้าง 90 เมตร จะกินพื้นที่อาคาร สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงบ้านพักและแฟลตตำรวจ ซึ่งเบื้องต้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติยินดีที่จะให้ขุดจนถึงสิ่งปลูกสร้าง นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงปัญหาการเมืองว่า ขณะนี้พรรคไทยรักไทยยอมรับกติกาทุกอย่าง และเดินตามแนวทางที่คนอื่นสร้างไว้มาก่อนนี้ ขณะนี้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะถูกโจมตีตลอดเวลา สำหรับเรื่องการบล็อคโหวต กกต.คงไม่สามารถทำได้ ขอให้เชื่อมั่นในศาลที่สุจริตเที่ยงธรรมไม่เข้าข้างฝ่ายใดอยู่แล้ว
 
, อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง