นายกรัฐมนตรีระบุการแก้ปัญหาให้พื้นที่ตัวอย่างอำเภออมก๋อย ต้องดูแลทั้งระบบ โดยเหมาะที่จะทำ Contact Farming เพราะการคมนาคมลำบาก

  
     พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวีดีโอ.คอนเฟอร์เร้นซ์ ที่บ้านพักกรีนวัลเล่ย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ว่า จากการที่ได้ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่แล้วพบว่าชาวเขากล้ายอมรับและแสงดความคิดเห็นว่าวิถีชีวิตของชาวเขาหากต้องย้ายลงมาที่พื้นราบต้องมีการปรับตัวบางอย่าง ซึ่งวิถีชีวิตต้องทำไร่หมุนเวียนปีละ 7 แห่ง ซึ่งต้องหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้วางแนวทางแก้ปัญหาเรื่องน้ำไว้ 3 แนวทางคือน้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน และชลประทานขนาดเล็ก ประกอบกับใช้เทคโนโลยีเกษตรน้ำน้อยเพื่อแก้ปัญหา ส่วนปัญหาสำคัญคือเรื่องการคมนาคมขนส่ง ซึ่งระยะทางไกล ยากต่อการเดินทางไปรับซื้อสินค้า จึงเหมาะที่จะทำ Contact Farming ซึ่งการปลูกกาแฟอราบิก้าที่จะส่งเสริม ไม่มีปัญหาเรื่องเน่าเสีย
 
, อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง