งาน เชียงใหม่ เมืองลำไย ครั้งที่ 1

  
    
จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน เชียงใหม่ เมืองลำไย ครั้งที่ 1 ตามมาตรการส่งเสริมการบริโภคลำไยในประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานรณรงค์การบริโภคลำไยประจำปี 2549 ชื่องาน เชียงใหม่ เมืองลำไย ครั้งที่ 1 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน
การจัดงานดังกล่าวนี้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลำไยที่มีคุณภาพดี และรสชาติอร่อยของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคลำไยมากขึ้นตามมาตรการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคลำไยในประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันกินลำไยสด การแข่งขันกินตะโก้ลำไย การสาธิตวิธีประกอบอาหารคาวหวานจากลำไย และการเปิดให้บริโภคลำไยฟรี นอกจากนั้นยังมีการจับฉลากชิงโชค การแจกของชำร่วยแก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งการแสดงดนตรีและการแสดงบนเวที ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมาก
 
, อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม