ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

  
    
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศร่วมประชุมสัมมนาที่นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 17-19 ส.ค.49 นี้
รายงานข่าวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 แจ้งว่า ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2549 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ แอนด์ สปา อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โดยนางพรนิภา ลิมปพยอม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาในวันที่ 18 สิงหาคม 2549 เวลา 09.00 น.
วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อให้ผู้อำนวยกาเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ได้รับทราบสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง แนวทางและมาตรการในการดำเนินงาน การบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งร่วมระดมความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
และในวันเดียวกันเวลา 16.00 น. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะแถลงนโยบายการดำเนินงานระยะเวลา 3-6 เดือนด้วย
 
, อ่าน 1268  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม