ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549

  
    
คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จัดประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
นางจันทิมา เชยสงวน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อนการประชุม คณะทำงานได้ลงไปดูพื้นที่จัดงาน ที่ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จำนวน 17 ชุด โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ที่จะต้องเตรียมการด้านสื่อทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อกระจายข่าวสารสู่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ให้ได้รับทราบกิจกรรมซึ่งถือเป็นงานเฉลิมพระเกียรติและเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก
สำหรับคณะอนุกรรมการดังกล่าวนี้ประกอบด้วย ตัวแทนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 และประชาสัมพันธ์จังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกันร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดงานวันที่ 31 มกราคม 2550
 
, อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม