นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

  
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางกำลังใจจากหน่วยงานและองค์กรในสังกัด ย้ำต่อยอดนโยบายในสมัยแรก และเตรียมผลักดันให้นักเรียนเพิ่มทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน
เจ้าหน้าที่องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกันอย่างเนืองแน่น ต่อการรับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 2 ของนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ณ สำนักงานองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าไหว้ศาลพระภูมิประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมกล่าวว่า สิ่งที่ต้องทำนับจากนี้ คือ การดำเนินการตามนโยบาย ที่เคยหาเสียงเอาไว้ และต่อยอดนโยบายในสมัยแรกให้สำเร็จ สำหรับเรื่องใหม่ที่จะดำเนินการ คือ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำในจังหวัดเชียงใหม่ การดูแลสินค้า OTOP โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร เพิ่มศูนย์ฝึกอาชีพ 4 มุมเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่เคยกล่าวไว้ และทุกนโยบายที่กล่าวไว้จะเร่งสร้างให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด สิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ การเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะเน้นพัฒนาภาษาต่างประเทศให้นักเรียน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในทุกมิติ
ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในส่วนการรับมือสาธารณภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก ได้เตรียมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยย้ำว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในการรับมือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดเวลา
 
23 กรกฎาคม 2555 , 16:00 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่