พลังมวลชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้นายอำเภอหางดงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

  
     พลังมวลชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้นายอำเภอหางดงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เนื่องจาก ปฏิบัติงานได้ดี แก้ปัญหาในพื้นที่ได้ และเพิ่งได้รับตำแหน่งเพียง 3 เดือนเท่านั้น
นายอภิวัฒน์ กาดกิตติ์ธนาพงษ์ นายกสมาคมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดค้านการโยกย้าย นายอาคม สุขภัณฑ์ นายอำเภอหางดง คนปัจจุบัน ซึ่งเพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ 3 เดือน โดยมีคำสั่งย้ายให้ไปเป็นนายอำเภอสันทราย ซึ่งบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนไม่เห็นด้วย เนื่องจากนายอาคม สุขภัณฑ์ เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีบทบาทสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด การวางแผนป้องกันน้ำท่วมและเยียวยาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ได้ และมองว่าเพิ่งเข้ามาปฏิบัติราชการ ซึ่งเร็วเกินไปสำหรับการโยกย้าย ต้องการให้อยู่ในพื้นที่อีกซัก 1-2 ปี ให้สานต่องานที่วางไว้
ขณะที่ นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าชี้แจงและรับเรื่องดังกล่าวไว้ โดยกล่าวว่าเป็นปกติของระบบปกครอง นายอำเภอจะมีการสับเปลี่ยน โยกย้าย ตามวาระโอกาสและความเหมาะสม แต่ในเมื่อคนในพื้นที่ไม่ยินยอม ก็จะรับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวไว้ และเสนอไปยังอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อส่งต่อให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป
 
23 กรกฎาคม 2555 , 16:35 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่