ตัวแทนประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการเก็บอัตราค่าบริการจอด ใน 2 จุด ที่แพงเกินไป

  
     ตัวแทนประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรณี การเก็บอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเขตเชียงใหม่ ที่แพงเกินไป
ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ ผู้แทนผู้ร้องเรียนการเก็บค่าจอดรถยนต์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ไม่เป็นธรรม นำคณะเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ กรณี ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ปรับราคาค่าจอดรถยนต์เป็น 200 บาท ซึ่งเห็นว่าไม่เป็นธรรม ล่าสุด มีการปรับจาก 100 บาท เป็น 200 บาท โดยอ้างเหตุผลว่าที่จอดรถมีจำนวนจำกัด มีรถยนต์มาจอดมาก การเก็บค่าจอดที่แพงจะช่วยลดปริมาณรถยนต์ได้ จึงได้นำหนังสือร้องเรียนข้อปัญหาและแนบรายชื่อผู้เดือดร้อนทั้งสิ้น 23 ราย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้ร้องเรียนกับผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อหาคำตอบในเรื่องหลักการจัดเก็บค่าที่จอดรถยนต์ กฎหมาย ระเบียบที่ใช้รองรับหลักการเก็บค่าจอดรถ เงินที่เก็บได้ หรือเงินประมูลนำเข้าสู่ระบบการเงินการคลังของรัฐหรือไม่ และมีระบบการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ลานจอดรถอย่างไร และหวังว่าจะจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับจากวันยื่นจดหมายร้องเรียน
ในการยื่นหนังสือครั้งนี้ ได้มีกลุ่มผู้เดือดร้อนจากการเก็บค่าที่จอดรถในสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเขตจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมยื่นหนังสือด้วย กรณีการไม่จ่ายเงินคืนเมื่อจอดไม่ถึง 10 นาที และประเด็นข้อสงสัยในเรื่องการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งผู้ว่าราชการได้รับเรื่องไว้ทั้ง 2 แห่ง พร้อมกล่าวว่า จะมีการประชุมหารือในโอกาสต่อไป
 
23 กรกฎาคม 2555 , 17:29 น. , อ่าน 1245  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่