ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการขุดลอกลำน้ำปิงและลำน้ำกวง

  
    ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการขุดลอกลำน้ำปิงและลำน้ำกวง เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างช้าที่สุด 15 สิงหาคม 2555
นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการขุดลอกลำน้ำปิงและลำน้ำกวง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานทางการทหารเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เฉลี่ยแล้วเสร็จแล้วร้อยละ 67 ส่วนใหญ่จะแล้วเสร็จสมบูรณ์สิ้นเดือนกรกฎาคม 2555 และบางส่วนจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มองว่า การทำงานของทหารทำให้งานแล้วเสร็จเร็วกว่าพลเรือน จากนี้พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ก็จะมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาภาวะน้ำหลาก พื้นที่ต้นน้ำมีการสร้างฝาย การขุดลอก การทำแก้มลิง ซึ่งดำเนินการคืบหน้าไปมาก จากนี้ ขอมอบให้กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยดูแล เน้นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทุกกระบวนการ ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้จะมีการทำบทสรุปเพื่อนำเสนอผ่านนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทราบในความคืบหน้าในการดำเนินการต่อไป
 
23 กรกฎาคม 2555 , 19:02 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่