อุทยานหลวงราชพฤกษ์เตรียมจัดงานเทศกาลปทุมมา : ทิวลิปแห่งสยาม

  
     อุทยานหลวงราชพฤกษ์เตรียมจัดงานเทศกาลปทุมมา : ทิวลิปแห่งสยาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลปทุมมา : ทิวลิปแห่งสยาม (Curcuma : Siam Tulip Festival) ณ ห้องประชุม 1 อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลปทุมมา : ทิวลิปแห่งสยามในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 9-31 สิงหาคม 2555 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเห็นความสำคัญของปทุมมาที่ได้รับขนานนามว่าเป็นทิวลิปแห่งสยาม รวมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปทุมมาและเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
กิจกรรมทางวิชาการ จะมีการจัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการส่งออกหัวพันธุ์และปทุมมาตัดดอกในตลาดโลก ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 โดยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ยังมีการจัดประกวดปทุมมาประเภทตัดดอกและปทุมมาประเภทต้น โดยคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาให้คะแนนสิ่งประกวดจากคุณภาพของดอกไม้ตัดดอกที่ต้องมีระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม แสดงถึงความสง่างามของดอกไม้ชนิดนั้นๆ ดอกไม้จะต้องมีสีที่สดใส ปราศจากร่องรายการทำลายของโรคและแมลง และความเสียหายที่เกิดจากการใช้สารเคมี มีใบที่สมบูรณ์ มีความแข็งแรงของก้านดอก และมีความสม่ำเสมอของกลุ่มที่เข้าประกวดตามประเภทที่ระบุได้ ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 1 สิงหาคม 2555 สำหรับปทุมมาที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนั้น จะนำมาแสดงในพิธีเปิดงานเทศกาลปทุมมา : ทิวลิปแห่งสยาม วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ด้วย
 
24 กรกฎาคม 2555 , 15:16 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่