จังหวัดเชียงใหม่สั่งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงกระทบไต้ฝุ่นวิเซนเต้ยันเขื่อนใหญ่พร่องน้ำรองรับเพียงพอ

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ สั่งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย จากผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นวิเซนเต้ หลังจากหลายพื้นที่ในภาคเหนือมีฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยเชียงใหม่พร้อมทั้งระบบเฝ้าระวังเตือนภัยอัตโนมัติ ยืนยันเขื่อนใหญ่พร่องน้ำรองรับเพียงพอ
จากข้อมูลการแจ้งเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องของกระทบของพายุไต้ฝุ่นวิเซนเต้ เคลื่อนตัวสู่ประเทศเวียดนาม ลักษณะอากาศดังกล่าวจะส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะทางตอนบนของภาค จะมีฝนฟ้าคะนอง มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2555
นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนภัยไปยังทุกพื้นที่ของจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าดินถล่ม และน้ำล้นตลิ่ง โดยได้มีการเปิดศูนย์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากเข้าสู่กลางฤดูฝน ทั้งนี้ก็จะมีการบูรณาการทำงานโดยมีศูนย์หลักอยู่ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่ เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ได้ร่วมกับ 3 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย ร่วมกับเนคเทค ติดตั้งระบบเตือนภัยดินถล่มอัตโนมัติ ทั้ง 243 หมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยง เริ่มเดินเครื่องทำงานเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องมีสเตอร์เตือนภัยในพื้นที่ จะรายงานทันทีเมื่อสถานการณ์อยู่ในระดับเสี่ยง ติดตามข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และสำนักงานชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องสภาพอากาศการแจ้งเตือนภัย และปริมาณน้ำ ซึ่ง 2 เขื่อนหลักของเชียงใหม่ทั้งเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล รวมทั้งฝาย และอ่างเก็บน้ำต่างๆ ก็ได้มีการวางแผนจัดงานบริหารน้ำโดยได้พร่องน้ำออกจากเขื่อนประมาณร้อยละ 30-40 ของความจุเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรองรับปริมาณน้ำฝนป้องกันปัญหาน้ำท่วมไว้ล่วงหน้าแล้ว ขณะที่โครงการขุดลอกคูคลอง ทั้งลำน้ำแม่ปิง และน้ำแม่กวง ก็จะแล้วเสร็จสิ้นเดือนนี้
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดเชียงใหม่ คือ ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แจ่ม และอำเภออมก๋อย เนื่องจากมีปริมาณฝนมากกว่าพื้นที่อื่นในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 
24 กรกฎาคม 2555 , 16:12 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่