สำนักงานขนส่งเชียงใหม่เปิดรับผู้ขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน

  
     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้พิการจากอุบัติทางถนนยื่นขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 1-17 สิงหาคม 2555
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครให้ผู้พิการยื่นขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน(กปถ.) เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2555 โดยผู้พิการที่จะยื่นขอรับการช่วยเหลือ จะต้องพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาก่อนหรือเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่สามารถขอรับจัดสรรได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ ไม้เท้าไม้ค้ำยัน โน๊ตบุ๊คอักษรเบลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้แก่ ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ เตียงนอนสำหรับผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ โดยกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กับผู้พิการตามความเหมาะสมกับสภาพความพิการ และสภาพการใช้งานของผู้พิการเป็นรายๆไป
ผู้พิการที่ต้องการรับอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถยื่นขอคำร้องได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-17 สิงหาคม 2555 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-270411 ต่อ 112 โดยได้จัดเป็นประจำทุกปี ปีที่แล้วมีผู้รับมอบเฉพาะของจังหวัดเชียงใหม่กว่าร้อยคน
 
24 กรกฎาคม 2555 , 18:00 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เมวิกา สวท.เชียงใหม่