จราจรเชียงใหม่ จัดมาตรการคุมเข้มวินัยจราจร หวังลดอุบัติเหตุและความรุนแรง จากการบาดเจ็บและเสียชีวิต ตามนโยบาย “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน”

  
    
จราจรเชียงใหม่ จัดมาตรการคุมเข้มวินัยจราจร หวังลดอุบัติเหตุและความรุนแรง จากการบาดเจ็บและเสียชีวิต ตามนโยบาย “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” และโครงการบันทึกภาพการกระทำความผิด โดยกล้องบันทึกภาพดิจิตอล
พันตำรวจเอกสิทธิชัย ทนันไชย ผู้กำกับการ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินปีหนึ่งๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉลี่ยมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุวันละ 1.5 คน และบาดเจ็บพิการอีกเป็นจำนวนมาก ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ สาเหตุเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา ขับรถเร็ว ฯลฯ
สืบเนื่องจากระหว่างปี 2554-2563 ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมติขององค์การสหประชาชาติ ในโครงการ ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน กลุ่มงานจราจร จึงได้จัดทำโครงการบันทึกภาพการกระทำความผิด โดยกล้องบันทึกภาพดิจิตอล ได้รับการสนับสนุนจากคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ (สอจร.ชม.) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดสรรงบประมาณดำเนินการให้ 200,000 บาท เพื่อจัดหากล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบที่มีใช้กันโดยทั่วไป เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ประจำการของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในแต่ละวัน ประมาณกว่า 200 นาย เมื่อพบเห็นผู้กระทำผิดจะได้ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน ทั้งผู้กระทำผิดและหมายเลขทะเบียนรถที่กระทำผิด เพื่อนำมาค้นหาเจ้าของรถตามฐานข้อมูลของสำนักงานขนส่งจังหวัด โดยจะได้จัดส่งหมายเรียกให้มารายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน และเปรียบเทียบปรับต่อไป ซึ่งในเบื้องต้นจะเน้นการกระทำผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เพราะจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าหมวกนิรภัยสามารถลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บเมื่อประสบอุบัติเหตุได้มาก ทั้งนี้เป็นการป้องปรามมิให้กระทำความผิดอีก โดยในแต่ละเดือนจากการสังเกตของเจ้าหน้าที่มีผู้กระทำผิดเดือนละกว่า 10,000 ราย เบื้องต้นจะทำการเปรียบเทียบปรับรายละ 400 บาท
 
25 กรกฎาคม 2555 , 10:13 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-สุนิสา สวท.เชียงใหม่