25 องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังจัดกาดนัดบริการจังหวัดเชียงใหม่

  
     กาดนัดบริการจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นขึ้นแล้ว พบ 25 องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยบริการประชาชนฟรี
นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการกาดนัดบริการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงาน มีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมออกหน่วยบริการประชาชน 25 องค์กร เช่น ศูนย์บริการทะเบียนภาค 5 ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ บริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการด้านทะเบียนราษฎร์ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รับชำระภาษีรถประจำปี และเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถชั่วคราวเป็น 5 ปี สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่เขต 1 ให้บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ สอบถามทางภาษี สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดนัดพบแรงงานย่อย สาธิตประกอบอาชีพอิสระ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ จำหน่ายไข่ไก่และน้ำมันพืชราคาถูก สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ รับขึ้นทะเบียน ให้คำแนะนำเกษตรผู้ปลูกข้าว จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยงานกาดนัดบริการจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2555
 
25 กรกฎาคม 2555 , 15:03 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เมวิกา-สุนิสา สวท. เชียงใหม่