รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานหล่อเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการบ้าน วัด ราชการ น้อมใจหล่อเทียนถวายพระบรมพุทธศาสดา เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการบ้าน วัด ราชการ น้อมใจหล่อเทียนถวายพระบรมพุทธศาสดา ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และวัดพระนอน(ขอนม่วง) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ไปติดต่อราชการ ได้ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เป็นการเผยแผ่และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ประชาชนได้บำเพ็ญกิจวัตรที่ดีงามตามวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ และเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2555 โดยกิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการ ประกอบด้วย ภาคเช้าเป็นการบูชาแผ่นขี้ผึ้งสำหรับหล่อเทียนพรรษาและการทำบุญพระประจำวัน เกิด ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีหล่อเทียนพรรษา
นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เทียนพรรษาที่ดำเนินการหล่อแล้วจะมอบให้หน่วยงานที่แสดงความจำนงรับเป็นเจ้าภาพนำไปถวายวัดต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบูชาแผ่นขี้ผึ้งสำหรับหล่อเทียนพรรษา และร่วมทำบุญงานบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 17 สิงหาคม 2555 สามารถแจ้งความจำนงได้ ณ บริเวณสถานที่จัดกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 นี้ สำหรับผู้ประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพเทียนพรรษา สามารถติดต่อไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5311 2671
 
25 กรกฎาคม 2555 , 15:38 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เมวิกา-สุนิสา สวท. เชียงใหม่