งานแสดงสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

  
     ผู้แทน 4 จังหวัดภาคเหนือร่วมเปิดงานสุดยอด EXPO อาหารและเกษตรแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ Northern Food and Green Product Expo 2012 อย่างยิ่งใหญ่
นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในงาน Northern Food and Green Product Expo 2012 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2555 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา เกษตรกร ที่จะทำภาคเหนือก้าวไปสู่การเป็นครัวของโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสินค้าอาหารของไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การนำเสนอความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในรูปแบบต่างๆ การจัดบูทนิทรรศการและแสดงผลงานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “ใหม่แกะกล่อง” การร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการประกวดออกแบบภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ และร่วมเชียร์สุดยอดเซฟน้อยกะทะเหล็ก ชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท นอกจากนี้ ผู้ชมงานมีสิทธิ์ลุ้นรับและเป็นเจ้าของ The New iPad ทุกวัน ในงาน Northern Food and Green Product Expo 2012
 
25 กรกฎาคม 2555 , 17:57 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เมวิกา-สุนิสา สวท. เชียงใหม่