ผู้ว่าฯ เชียงใหม่เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นราชสักการะ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 รัฐบาล โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้กำหนดขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2555 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคล จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ร่วมจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ตามความพร้อมและความเหมาะสม ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อ สาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน อยู่บนพื้นฐานของความประหยัดและไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อสนองแนวพระราชดำริที่ไม่ต้องการทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดำเนินการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยขอให้เน้นการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในเดือนกรกฎาคม 2555 และให้แจ้งรายละเอียดโครงการส่งกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมส่งส่วนกลางต่อไป สำหรับโครงการหรือกิจกรรมใดที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปก่อนแล้ว ขอให้รวบรวมภาพถ่ายประกอบโครงการและกิจกรรมแนบส่งด้วย
Data by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
 
26 กรกฎาคม 2555 , 11:05 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่