ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม กุฏราชกุมาร

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 อย่างพร้อมเพรียง
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รัก ยิ่งของปวงชนชาวไทย เริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 61 รูป ณ บริเวณลานข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร จากนั้นเวลา 08.15 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 28 กรกฏคม พ.ศ. 2495 ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อการสร้างสรรค์ความผาสุกสงบแก่ประชาชน นำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงมาสู่ประเทศ เช่น ด้านการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา การศาล การสังคมสงเคราะห์ การพระศาสนา การต่างประเทศ และการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงรับราชการทหารมาโดยตลอด นับแต่เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2518 ทรงพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบิน ทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และทรงชนะเลิศการแข่งขัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2530 พระองค์ทรงพระกรุณาปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่ แบบ F–5 E/F ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกองทัพไทย และปวงชนชาวไทย
Photo by www.cmupdatenews.com
 
27 กรกฎาคม 2555 , 10:58 น. , อ่าน 1244  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่