สันติบาลเชียงใหม่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  
    
สันติบาลเชียงใหม่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
พันตำรวจโทมะนิตย์ ปลัดศรีช่วย สารวัตร กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายดำรง ศรีประทุม เจ้าหน้าที่ประสานงานพัฒนาสังคม อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นโครงการที่ พลตำรวจตรีธงชัย โตงาม ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 มีเป้าหมายให้ข้าราชการตำรวจสันติบาลทุกจังหวัดทั่วประเทศร่วมกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 5 ต้น ในพื้นที่เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน
หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมทางทรัพยากรป่าไม้อยู่ในขั้นวิกฤตส่งผลกระทบ ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม พอถึงฤดูแล้งก็จะเกิดไฟป่าทำให้มีหมอกควันในอากาศ การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้ คงอยู่ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะเขตชุมชนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพื้นฟู สภาพป่าให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ทางสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจะเป็นการสร้างป่าให้คู่กับการสร้างน้ำ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
27 กรกฎาคม 2555 , 11:22 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท.เชียงใหม่