กรมส่งเสริมการส่งออก จัดโครงการต้นกล้า ทู โกล พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากล (ภาคเหนือ)

  
     กรมส่งเสริมการส่งออก จัดโครงการต้นกล้า ทู โกล พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากล (ภาคเหนือ) หวังพัฒนา SMEs ไทย ให้เข้มแข็งก้าวเข้าสู่การค้าในระดับอาเซียน
นางจิรภาพรรณ มลิทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ ต้นกล้า ทู โกล พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากล (ภาคเหนือ) ณ โรงแรม อโมราท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจ SMEs กล่าวว่า ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค และช่วยเพิ่มบทบาทและอำนาจต่อรองของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลกมากขึ้น AEC เป็นการเปิดเสรีการค้า การบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ และการเคลื่อนย้ายเงินทุน ที่จะเอื้อให้ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศกลายเป็น ตลาดและฐานการผลิตเดียว ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อการก้าวสู่ AEC ของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ที่จะทำให้มีโอกาสขยายการค้า การบริการและการลงทุนในตลาดอาเซียนได้เสรียิ่งขึ้นภายใต้ข้อจำกัดและอุปสรรคที่ลดลง ในทางกลับกัน การทำธุรกิจของ SMEs ไทยก็จะต้องอยู่ในสภาพการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม AEC ต่างก็มีความเข็มแข็งที่หลากหลายแตกต่างกันไป และขอบเขตการแข่งขันได้ถูกขยายวงไปในระดับของอาเซียน ไม่ใช่ระดับประเทศตามที่เคยเป็นมา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจในมิติต่างๆ ภายใต้บริบทใหม่ เพื่อสร้างความสามารถในการแข็งขัน เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ โดยเฉพาะด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายในการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ให้มากขึ้น
 
27 กรกฎาคม 2555 , 12:12 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เมวิกา-สุนิสา สวท. เชียงใหม่