คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน “สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2555

  
    
สัปดาห์ “โรคกระดูกและข้อ”กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งของ นิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน “สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2555
มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน “สวนดอกร้อยดวงใจ…เพื่อสูงวัยใส่ใจสุขภาพ” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2555 เป็นสัปดาห์ที่ 3 โดยกำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม ถึง 28 กันยายน 2555 มีกิจกรรมการบริการตรวจสุขภาพ การเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ในส่วนของโรคออโทปิดิกส์ เป็นโรคหนึ่งที่พบมากในผู้สูงอายุ เช่น โรคข้อเข่าเสื่อม สะโพกหัก โรคกระดูกพรุน เป็นต้น ซึ่งต้องได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรก เพราะหากละเลย จะนำไปสู่ภาวะแขนขาพิการ เดินไม่ได้
ภายในงานจัดให้มีการให้คำปรึกษาเรื่องโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น โรคกระดูกพรุน โรคข้อเข่าเสื่อม การปวดหลัง โรคไหล่ติด การตรวจวัดการกระจายตัวของน้ำหนักเท้า การแนะนำการทำกายภาพบำบัด สำหรับผู้สูงอายุ การแสดงนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การแสดงกายภาพบำบัด Ultrasound ดึงหลัง และเกมส์ชิงรางวัลอีกมากมาย
 
27 กรกฎาคม 2555 , 12:49 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เมวิกา-สุนิสา สวท.เชียงใหม่