องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าว รณรงค์โครงการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าว รณรงค์โครงการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก และโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมส่ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่รับข้อปัญหา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว รณรงค์โครงการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก และโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่กำลังระบาดหนักในระยะนี้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก และ โรค มือ เท้า ปาก อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม จะเป็นช่วงที่ระบาดหนักที่สุด ซึ่งทั้ง 2 โรค เป็นโรคที่มากับฤดูฝน สถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยเฉลี่ย 150 คน ต่อเดือน ได้ดำเนินมาตรการป้องกันแล้วอย่างเต็มที่ ในส่วนโรค มือ เท้า ปาก ที่เกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ตั้งแต่ต้นปี จังหวัดเชียงใหม่ พบเด็กป่วยแล้ว จำนวน 576 คน เฉพาะเดือนกรกฎาคม 2555 มีเด็กป่วยจำนวน 144 คน จะมีการระบาดอีกประมาณ 2 เดือน หรือจนกว่าจะหมดช่วงฤดูฝน การควบคุมที่ดีที่สุด คือ หลักความสะอาด สถานศึกษาทุกแห่งที่มีเด็ก ต้องมีการทำความสะอาดทุกวัน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดสิ่งของและสถานที่ จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่พบสายพันธุ์ร้ายแรง เป็นสายพันธุ์ปกติที่ 7-10 วันก็จะหายได้ ในส่วนของโรงเรียน หากพบการระบาดก็จะมีการปิดโรงเรียนเพื่อหยุดการแพร่เชื้อทันที
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 42 คน ลงพื้นที่ประสานกับส่วนท้องถิ่น เพื่อรับแจ้งข้อปัญหา และให้รายงานมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ การแถลงข่าว ครั้งนี้ จะเป็นการขยายผลช่องทางการให้ความช่วยเหลือส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับโรคดังกล่าว ทั้งย้ำว่า โรคไข้หวัด 2009 และไข้หวัดนก ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
 
27 กรกฎาคม 2555 , 17:07 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่