เทศบาลนครเชียงใหม่นำสื่อมวลชนตรวจสอบการขุดลอกขยายลำน้ำปิงป้องกันปัญหาน้ำท่วม

  
    นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำสื่อมวลชนตรวจสอบการขุดพื้นที่รุกล้ำลำน้ำปิงป้องกันปัญหาน้ำท่วม เชื่อว่าจะสามารถลดความรุนแรงลงได้ระดับหนึ่งหากมีพายุเข้ามา
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนลงเรือสังเกตการณ์การขุดลอกพื้นที่รุกล้ำลำน้ำปิงเพื่อเปิดทางระบายน้ำ บริเวณหน้าสำนักงานประปาเก่า ถนนวังสิงห์คำ ซึ่งเป็นที่ดินเอกชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ รุกล้ำลำน้ำปิงประมาณ 20 เมตร โดยจะเร่งรัดให้เสร็จภายใน 7 วันก่อนที่พายุลูกใหม่จะเข้ามาและจะส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้น
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า การดำเนินการขุดลอกริมตลิ่งแม่น้ำปิงนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ โดยก่อนหน้านี้ก็ได้ขุดลอกบริเวณสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ไปแล้ว ทั้งนี้อาจจะมีบางจุดที่ล่าช้าไปบ้างเพราะมีปัญหาทางเทคนิคหรือข้อกฎหมายที่ต้องรอให้เกิดความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน
สำหรับมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ ได้กำหนดให้ขุดลอกแม่น้ำปิงให้มีความกว้าง 90 เมตรตลอดสายที่ผ่านในเขตเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีหลายหน่วยงานร่วมดำเนินการ โดยมีเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการประสานการดำเนินงาน
 
, อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม