สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2555 เพื่อรับมือกับภัยพิบัติ

  
     สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2555 เพื่อซักซ้อมความพร้อม กรณีเกิดภัยพิบัติ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2555 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวว่า ในปี 2555 ได้เกิดแผ่นดินไหวในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่แล้วถึง 4 ครั้ง ที่ความสั่นสะเทือน 1-3 ริกเตอร์ ทำให้ประชาชนและทุกภาคส่วนกังวลใจ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรอื่นๆ เพื่อให้การช่วยเหลือ หากเกิดภัยได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ จะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า ทุกภาคส่วนพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดเหตุตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้ซักซ้อมไว้
โดยนายคมสัน สุวรรณอำภา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การซ้อมแผนครั้งนี้ เป็นการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ เรื่อง แผ่นดินไหวในพื้นที่อำเภอสันทราย โดยสมมติสถานการณ์ว่าเกิดแผ่นดินไหว 7.5 ริกเตอร์ สร้างความเสียหายรุนแรง มีการร้องขอมายังผู้อำนวยการจังหวัด เป็นการทดสอบการปฏิบัติการของหน่วยงานตามแผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น แผนจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ
 
27 กรกฎาคม 2555 , 17:25 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เมวิกา-สุนิสา สวท. เชียงใหม่