โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แสดงเจตนารมณ์ว่าไม่ต้องการควบรวมกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

  
     คณะผู้บริหารนำพนักงาน ลูกจ้าง โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าไม่ต้องการควบรวมกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายชุมพล มุสิกกานนท์ รองผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำ คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมเด็กๆ จากโรงเรียนบ้านฟ่อน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 คน รวมตัวที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการควบรวมโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้มอบหนังสือดังกล่าว ผ่าน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ปรึกษาพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อให้เสนอเรื่องต่อ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ช่วยพิจารณา
ครั้งนี้ รองผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. เสนอให้คณะรัฐมนตรี มีคำสั่งควบรวมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาแล้ว 3 ครั้ง ในส่วนของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประสบความสำเร็จในด้านรายได้และการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน การควบรวมนั้น ทางกฎหมายเป็นไปไม่ได้ ทั้งกำลังดำเนินโครงการดีๆ หลายโครงการอาจต้องได้รับความเสียหายไปด้วย ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใน 3 ตำบลที่ผลิตอาหารสัตว์ ได้แก่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง ตำบลสุเทพและตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งพนักงานบางส่วน ที่เกรงว่าจะถูกเลิกจ้าง
รองผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในปี 2555 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีรายได้ 78 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เชื่อมั่นว่าในอนาคตจะมีรายได้แบ่งเบาภาระค่าใช้ จ่ายงบประมาณจากรัฐบาลได้ ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้ พร้อมกล่าวว่า จะมีการนำเสนอไปตามขั้นตอนต่อไป
 
27 กรกฎาคม 2555 , 18:19 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่