บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดจำหน่ายแสตมป์ชุด 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

  
     บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดจำหน่ายแสตมป์ชุด 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 นี้เป็นวันแรก จำกัดเพียง 700,000 ดวงเท่านั้น
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดพิมพ์แสตมป์ ชุด 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเป็นพระราชโอรสองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2515 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ต่างพระเนตรพระกรรณ ทรงทุ่มเทพระวรกาย สละพระราชทรัพย์ กระทั่งความสุขส่วนพระองค์ เพื่อความมั่นคงของชาติ ความสุขสถาพรของปวงชนชาวไทย และทรงสนพระทัยด้านการบินเป็นพิเศษ จนได้รับพระฉายา เจ้าฟ้านักบิน ไปรษณีย์ไทยได้รับพระราชานุญาตอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นภาพบนแสตมป์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2555
แสตมป์ชุด 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำหน่ายวันแรกในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ราคาดวงละ 9 บาท พิมพ์จำนวนจำกัดเพียง 700,000 ดวงเท่านั้น ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง และพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียกรเชียงใหม่ เยื้องที่ทำการไปรษณีย์แม่ปิง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
28 กรกฎาคม 2555 , 16:52 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่