สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ออกโรดโชว์ยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายข้าราชการไทยหัวใจสีขาว

  
     สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ออกโรดโชว์ยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายข้าราชการไทยหัวใจสีขาว ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้มากขึ้น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ออกโรดโชว์ยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายข้าราชการไทยหัวใจสีขาว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมจัดพิธีมอบธง ประกาศพื้นที่ปลอดทุจริต แนะนำการเป็นสมาชิกเครือข่าย และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่าย
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ การสร้างเครือข่ายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ โดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และกสนเข้าถึงข้อมูล เป็นเรื่องที่ดี การดำเนินการโครงการสร้างเครือข่ายข้าราชการไทยหัวใจสีขาว ในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มช่องทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้มากขึ้น
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ยังได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สำนักงาน ป.ป.ท. หมายเลขโทรศัพท์ 1206 ภายใต้การสร้างเครือข่ายข้าราชการไทย หัวใจสีขาวและเปิดตัวโครงการ เยาวชนต้านทุจริต ผู้ที่สนใจให้ข้อมูลและร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต พร้อมอาสาเป็นตัวแทนเครือข่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2502 6961 หรือทางเว็บไซต์ www.pacc.go.th และลงทะเบียนผ่านช่องทาง Facebook โดยกด Like ใน Facebook Fanpage คนรุ่นใหม่ เครือข่ายต่อต้านทุจริต โดยสำนักงาน ป.ป.ท.
 
28 กรกฎาคม 2555 , 19:04 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่