สำนักระบาดวิทยา รายงานสถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้วกว่า 1.7 หมื่นคน ระบาดมากที่สุดในเขตภาคเหนือ

  
     สำนักระบาดวิทยา รายงานสถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้วกว่า 1.7 หมื่นคน ระบาดมากที่สุดในเขตภาคเหนือ พบมากที่สุดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
ฝ่ายพัฒนามาตรฐานและวิจัยทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ สำนักระบาดวิทยา รายงานสถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 25 กรกฎาคม 2555 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวแล้ว 17,656 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พบมากในเพศชาย รักษาตัวมากที่สุดที่โรงพยาบาลชุมชน โดยภาคเหนือมีอัตราป่วยมากที่สุด รองลงมา คือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ พะเยา เชียงราย ภูเก็ต ระยอง และสุราษฎร์ธานี โดยสองสัปดาห์ล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 8-21 กรกฎาคม 2555 พบผู้ป่วยจำนวน 2,829 ราย
ขณะนี้ ยังมีการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าจะยังคงมีการระบาดต่อไปอีกประมาณ 6-8 สัปดาห์ จึงขอให้ทุกพื้นที่มีการเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก เป็นพิเศษตามแนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวนและรายงานโรค กรณีสงสัยติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส ที่มีอาการรุนแรงและการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก สามารถสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดและค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th และ www.beid.ddc.moph.go.th
 
29 กรกฎาคม 2555 , 11:42 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่