สื่อมวลชนจังหวัดตากกว่า 40 คน ทัศนศึกษาและพบปะกับสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดตากนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานและพบปะกับสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ หวังสร้างเครือข่ายประสานงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด
นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำสื่อมวลชนกว่า 40 คน มาทัศนศึกษาและพบปะกับสื่อมวลชนที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดตากมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งมีลักษณะหลายอย่างที่สอดคล้อง สามารถร่วมส่งเสริมพัฒนากับจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเชื่อว่าการพบกันครั้งนี้จะเพิ่มประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่าย
ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวอีกว่า สื่อมวลชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด ทั้งด้านการให้ข้อมูล ส่งเสริม สนับสนุนและการแจ้งเตือน โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติจากเหตุฝนตกหนัก น้ำท่วมและดินโคลนเลื่อนไถล ทำให้ประชาชนรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ซึ่งสามารถลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างมาก
 
, อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม