จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้า นโยบายลดค่าครองชีพประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้า นโยบายลดค่าครองชีพประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งงานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย โครงการโชห่วยช่วยชาติ ร้านถูกใจ และร้านธงฟ้า อาหารสำเร็จรูป
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการจัดงานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ปี 2555 ในระดับอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 11 กันยายน 2555 จำนวน 24 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ในพื้นที่ 24 อำเภอ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. โดยได้ดำเนินการไปแล้ว 16 ครั้ง ใน 16 อำเภอ เหลือจัดอีก 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหางดง ณ กาดฝรั่ง ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2555 อำเภอสารภี ณ โรงเรียนเวฬุวรรณ ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2555 อำเภอสันกำแพง ณ ข่วงสันกำแพง ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2555 อำเภอแม่ออน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอ ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2555 อำเภอดอยสะเก็ด ณ ตลาดแม่คือ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2555 อำเภอสันทราย ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2555 อำเภอแม่แตง ณ ตลาดแม่มาลัย ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2555 และอำเภอแม่ริม ณ หน้าที่ว่าการอำเภอ ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2555
ในส่วนของโครงการโชห่วยช่วยชาติ ร้านถูกใจ จังหวัดเชียงใหม่ มีร้านสะดวกซื้อให้ความสนใจขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 250 แห่ง กระจายในเกือบทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ และร้านธงฟ้า จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2555 จำหน่ายอาหารสำเร็จรูปในราคาที่รัฐบาลกำหนดอีกจำนวน 145 ร้าน ได้แก่ ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ส้มตำ กระจายตัวอยู่ในหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เช่นกัน
 
30 กรกฎาคม 2555 , 11:31 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท.เชียงใหม่