2 ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกลและไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ ประดิษฐ์คิดค้น เครื่องคว้านลำไยแบบใหม่

  
     2 ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกลและไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ ประดิษฐ์คิดค้น เครื่องคว้านลำไยแบบใหม่ มีประสิทธิภาพเท่าแรงงาน 2 คน ทั้งยังได้รูปผลสวยและรักษาน้ำหวานในผลลำไยได้เป็นอย่างดี
นายสุรินทร์ บุญก้ำ อายุ 40 ปี และนายเสน่ห์ เมืองเลน อายุ 39 ปี ชาวอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกลและไฟฟ้า และแปรรูปลำไยอบแห้ง ได้ออกแบบคิดค้นเครื่องคว้านลำไย โดยอาศัยมอเตอร์ 1 แรง กระแสไฟ 220 โวลต์ ส่งแรงผ่านเกียร์ทดและการใช้สายไฟ ซึ่งมีความเร็วในการคว้านลำไย 1 วินาทีต่อ 1 เมล็ด และใช้คนเพียง 1 คน ในการวางเมล็ดลำไย ช่วยลดปริมาณการจ้างแรงงานให้น้อยลง ผลผลิตที่ผ่านการคว้านด้วยเครื่องดังกล่าวยังออกมาสวยไม่เสียรูปและไม่สูญเสียน้ำหวานที่อยู่ภายในเนื้อลำไย ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการขนย้าย เสียค่าไฟฟ้าเฉลี่ยชั่วโมงละ 6 บาท ผลการทำงานมีประสิทธิภาพเท่ากับแรงงาน 2 คน หรือประมาณ 120 กิโลกรัมต่อวัน
ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรที่ทำธุรกิจลำไยอบแห้งส่วนใหญ่ ยังคงมีวิธีการและกรรมวิธีในการคว้านเมล็ดลำไยแบบเดิม คือ ใช้มีด ช้อนและตุ๊ตตู่ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งเหล็กกดลงไปแล้วนำเมล็ดออกมา ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เนื้อลำไยฉีกและเสียทรงของเมล็ดลำไย นอกจากนี้ ปัญหาที่พบ คือ ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในการคว้านเมล็ดลำไยด้วย ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 คน จึงลองผิดลองถูกประดิษฐ์คิดค้นเครื่องทุ่นแรงดังกล่าว จนได้เครื่องต้นแบบ จากนั้นมีการปรับปรุงแก้ไขภายหลังการสาธิตให้เกษตรกรดู เช่น การหมุนของใบมีด หรือควรมีเหล็กช่วยดันเนื้อลำไย ซึ่งก็ได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ
ทั้งนี้ เครื่องคว้านลำไยแบบใหม่ที่คิดค้นได้ กำลังอยู่ระหว่างการเข้าสู่กระบวนการจดสิทธิบัตร หากกลุ่มเกษตรกร หรือ ผู้ที่สนใจ อยากทำการทดลอง หรือ ชมการสาธิต สามารถเดินทางไปชมได้ด้วยตนเอง ที่ บ้านเลขที่ 26 หมู่ 1 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089 759 0381
 
30 กรกฎาคม 2555 , 14:38 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่