จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน แสดงความจงรักภักดี และร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 อย่างพร้อมเพรียง
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระดับภาค รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานฯ ปี 2555 ได้แก่ อำเภอไชยปราการ และรองชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบทุน การศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี จำนวน 23 ทุน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านยาเสพติด จำนวน 5 คน มอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน” ตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติระดับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 14 รางวัล มอบเกียรติบัตรโครงการ To Be Number One จำนวน 18 รางวัล มอบประกาศนียบัตรแก่บุคคลดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 9 คน และมอบประกาศนียบัตรแก่สตรีไทยดีเด่น จำนวน 5 คน ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานข่วงประตูท่าแพ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร และหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมงานวันรวมใจถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่า วันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่จะดำเนินการปลูกป่า พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดพื้นที่ปลูกป่า จำนวน 10,000 ไร่ 218 แปลง 2 ล้านกล้า และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดตัวโครงการที่บ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 
30 กรกฎาคม 2555 , 15:54 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่