ความคืบหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำทีมประกาศความคืบหน้ากว่าร้อยละ 85 ในการจัดสวนเฉลิมพระเกียรติ ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่เชียงใหม่
นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะเดินทางมาติดตามและแถลงความคืบหน้าในการก่อสร้าง สวนภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นหนึ่งในมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะมีการนำเสนอภายใต้แนวคิด วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เมืองล้ำค่า อยุธยามรดกโลก ผ่านทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งขณะนี้งานก่อสร้างคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 85 แล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า ในการก่อสร้างสวนบนพื้นที่ 1 ไร่นี้ จะมีการจัดแสดงวิถีชีวิตของชุมชนอยุธยาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแสดงถึงวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจำลองอาชีพ ความเป็นอยู่และอู่ข้าวอู่น้ำ ส่วนแสดงศิลป หัตกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และส่วนแสดงด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีประวัติ อันยาวนาน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นการศึกษาเชิงลึกสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อีกทางหนึ่ง
สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ใน 22 องค์กรที่เข้าร่วมจัดสวนในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึง 31 มกราคม 2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง 22 องค์กรดังกล่าวประกอบด้วย หน่วยงานราชการ 8 แห่ง รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ธนาคาร 3 แห่ง และบริษัทเอกชน 8 บริษัท
 
, อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม