เชียงใหม่เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้านอาหารพันธมิตรธงฟ้า

  
    จังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้านอาหารพันธมิตรธงฟ้า 2 รูปแบบคือร้านอาหารธงฟ้าราคาประหยัดและรถเข็นธงฟ้า
นายธงชัย วงษ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินโครงการธงฟ้ามหาชน ในกิจกรรมการจัดตั้งร้านอาหารพันธมิตรธงฟ้า (Food Alliance) เพื่อช่วยลดรายจ่ายด้านการครองชีพของประชาชน และเพิ่มการแข่งขันในตลาดอาหารปรุงสำเร็จ ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงาน 2 แบบคือ
ร้านอาหารธงฟ้าราคาประหยัด จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ เช่น ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ในราคาจานหรือชามละ 20 บาท หรือเกินกว่าแต่สามารถดำเนินการในราคาที่กำหนดได้เพิ่มเติมด้วย และสถานที่ประกอบกิจการมั่นคงแข็งแรง ซึ่งเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์คือ ได้รับหนังสืออนุญาตและเครื่องหมายรับรองธงฟ้าราคาประหยัดครั้งละ 3 ปี ได้รับวัสดุอุปกรณ์ธงฟ้าเช่นธงราว ผ้ากันเปื้อน หมวก จาน ชาม แก้วน้ำ ถุงพลาสติกใส่อาหาร และได้รับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์และอื่น ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รถเข็นธงฟ้า “อิ่มทั่วฟ้า ราคาเดียว” จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จข้าวและกับข้าว 1 อย่างในรูปแบบรถเข็นธงฟ้าราคา 10 บาท มีค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระรถเข็นธงฟ้าวันละ 20 บาท หรือเดือนละ 600 บาท
จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยนำเอกสารหลักฐานได้แก่สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ และโทรสาร 0-5311-2659 -60 หรือที่ว่าการอำเภอและกิ่งอำเภอทุกแห่ง
 
, อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม