เปิดให้เข้าชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ฟรี 24 ส.ค.49 นี้

  
    พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมฟรี พฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2549 นี้
งานพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์แจ้งว่า ตามที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้เปิดพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักได้ทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นช่วงที่มีการเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 เป็นต้นมานั้น
เนื่องด้วยในวันที่ 24 สิงหาคม 2549 เป็นวันครบรอบพิธีวางศิลาฤกษ์ พระตำหนักใหญ่ ที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ซึ่งครั้งนั้น ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกหลวงกัมปนาท แสนยากร องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการวางศิลาฤกษ์ เพื่อสร้างพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2504 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ.2549 นี้ ทางพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จึงได้เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2549 นี้
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ คุณจรรยา เดชะ เจ้าหน้าที่บริหารงานในพระองค์ โทรศัพท์ 0-5322-5253 โทรสาร 0-5321-4804
 
, อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม